Preview Mode Links will not work in preview mode

Grønn Sone fra Fortum


May 18, 2021

Det snakkes mye om at vi må bruke mer strøm for å ta i bruk fornybar energi der det i dag brukes fossile energikilder. I alt snakket om å bruke mere strøm så kan det være fort gjort å glemme at vi også må sørge for å spare på strømmen der vi kan. Denne episoden skal handle om en av de viktigste måtene vi kan redusere strømforbruket i Norge på og på den måten minske behovet for å bygge ut nytt strømnett og nye kraftverk, nemlig fjernvarme.

I denne episoden snakker vi med politiker Ruth Grung som sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet og er medlem av Energi- og miljøkomiteen om hvorfor fjernvarme ikke får mer oppmerksomhet i den norske energidebatten. Vi får også høre fra Iren Aanonsen i Fortum Oslo Varme om hvordan fjernvarmeteknologien kan brukes til kjøling og på den måten fjerne et skjult klimagassutslipp i norske byer.