Preview Mode Links will not work in preview mode

Grønn Sone fra Fortum


Jun 4, 2021

I denne episoden undersøker vi hva som har hindret en elektrifiseringsbølge for småbåter lik den vi har sett med elbiler på veiene. Leif A. Stavøstrand jobber i Evoy, et norsk selskap som lager elektriske framdriftssystemer for fritidsbåter, og han forklarer hva som må til for at Norge skal kunne skape mange nye arbeidsplasser innen elbåtbransjen. I tillegg forteller Øyvind Lund i Bastø Fosen om hvorfor de har satt i drift verdens største elektriske ferge mellom Moss og Horten.