Preview Mode Links will not work in preview mode

Grønn Sone fra Fortum


Mar 24, 2021

Vi snakker med Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO Senter for klimaforskning, og spør om det kun er selskap som tjener penger på fornybar energi som mener at elektrifisering er det viktigste tiltaket for å begrense klimaendringene. Deretter tar vi en prat med konsernsjef Markus Rauramo i Fortum, et av Europas største energiselskap, og spør om hvorfor samfunnet fortsatt ikke er elektrifisert i større grad. Det er jo tross alt 140 år siden Norges første kraftverk ble satt i drift!